X
Strona Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze kliknij w Zgadzam się.
Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Przeczytaj naszą Politykę Cookies.

Monitorowanie losów pacjentek w bazie danych SIMP

System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki daje prostą możliwość sprawdzenia, czy pacjentki z nieprawidłowymi wynikami badań mammograficznych odebrały wyniki i zgłosiły się do dalszej diagnostyki. Ilustrację sposobu wyszukiwania informacji o pacjentkach, u których nie zrealizowano zaleceń z etapu podstawowego podano na Rycinie 1. Aby wyszukać dane pacjentek, u których nie zrealizowano zaleceń z etapu podstawowego należy:

  1. przejść do ekranu wyszukiwania badań z etapu podstawowego
  2. ustawić pole Status (badań) na "ZATWIERDZONE"
  3. ustawić pole Zalecenia (z badań) na "DALSZA DIAGNOSTYKA" oraz (kolejno) "DALSZA DIAGNOSTYKA I KONSULTACJA ONKOLOGICZNA"
  4. ustawić pole Realizacja zaleceń (po badaniach) na "BRAK REALIZACJI"
  5. dodatkowo można ograniczyć wyszukiwanie do badań wykonanych (zatwierdzonych) w określonym okresie czasu poprzez ustawienie pól Data wyniku od - do lub pól Data badania od - do.

Jako rezultat powyższych operacji otrzymujemy imienne listy pacjentek z numerami PESEL, które nie wykonały zaleceń lekarzy radiologów wynikających z oceny badań mammograficznych. Prosimy o przeanalizowanie przyczyn tych zdarzeń - przede wszystkim, czy pacjentki otrzymały wyniki badań i właściwe informacje dotyczące dalszego postępowania.

Ryc. 1. Wygląd ekranu SIMP z informacjami na temat pacjentek, które nie zrealizowały do dnia 28.02.2007r. zalecenia zgłoszenia się do dalszej diagnostyki po mammografii.

Istnieje również możliwość wyszukania danych pacjentek, z określonymi kategoriami wyników badań wg BIRADS, u których nie zrealizowano zaleceń z etapu podstawowego. W tym celu należy:

  1. przejść do ekranu wyszukiwania badań z etapu podstawowego
  2. ustawić pole Status (badań) na "ZATWIERDZONE"
  3. ustawić pole Wynik (badań) na "ZMIANA PRAWDOPODOBNIE ŁAGODNA" lub "ZMIANA PODEJRZANA" lub "ZMIANA ZŁOŚLIWA"
  4. ustawić pole Realizacja zaleceń (po badaniach) na "BRAK REALIZACJI"
  5. dodatkowo można ograniczyć wyszukiwanie do badań wykonanych (zatwierdzonych) w określonym okresie czasu poprzez ustawienie pól Data wyniku od - do lub pól Data badania od - do.

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi finansowany ze środków ministra zdrowia w ramach
Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Wygenerowano w czasie 0.289 sekund.
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Jolanta Annna Surdyka
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka